Dinsdag 7 mei is er voor de vierde keer ‘het kijkje in onze keuken’. Deze info-middag is speciaal voor professionals die beroepsmatig werken met mensen met autisme. Beide initiatiefnemers, Sandra Kok en Ingeborg van Dixhoorn, geven die middag uitleg over Magazijn076; deelnemers presenteren hun projecten. En uiteraard is er alle tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via ons mailadres.

 

  • wat: info-middag
  • wie: professionals die beroepsmatig werken met mensen met autisme (begeleiders, beleidsmakers van WMO of jeugdwet, collega’s uit zorg en ondersteuning)
  • wanneer: dinsdag 7 mei 2019
  • tijd: 15.30 – 17.00
  • locatie: Magazijn076, Breda
  • info en aanmelden: info@magazijn076.nl / 06-13320892