06 13320892 info@magazijn076.nl

Denktank

Mensen met autisme zijn vaak erg creatief. Laat dit nu net een vaardigheid zijn waar de markt steeds meer om vraagt, zoals vastgesteld door de World Economic Forum. Bij Magazijn 076 kunnen bedrijven/organisaties vragen voorleggen aan mensen met bijzondere vaardigheden. Zij weten complexe problemen op te lossen en met creativiteit nieuwe inzichten aan te dragen.

Zoekt u als bedrijf of organisatie naar een creatieve manier voor het oplossen van vraagstukken of problemen? Denk hierbij aan een reorganisatie die vastloopt, ideeën voor maatschappelijke problemen of het bedenken van een app of game. Bij Magazijn076 stellen we op basis van uw wensen een creatieve denktank samen.