Happybots

Felix is een happybot die momenteel wordt ingezet binnen Magazijn076 om te kijken of de gemoedstoestand van deelnemers positiever is, als ze Magazijn076 hebben bezocht. Felix is een technologie om aan te vertellen hoe je je voelt. Door aan Felix te draaien, beeld hij verschillende gemoedstoestanden uit. Je drukt Felix in wanneer je de gemoedstoestand vindt die het beste overeenkomt met je gevoel.

Meubel set Breda

Momenteel zijn we bezig met een pilot. Met de data willen we inzicht krijgen in de tevredenheid van deelnemers.