06 13320892 info@magazijn076.nl

Steun Ons

Draagt u Magazijn076 een warm hart toe? En wilt u meebouwen aan deze innovatieve, sociale onderneming? Steun ons dan!

Uw gift is aftrekbaar van de belasting. Magazijn076 beschikt over de vereiste ANBI-status.

Magazijn076 is een open werk- en ontmoetingsplek voor mensen met autisme en hun naasten. Wij zijn in mei 2018 gestart en nog volop in ontwikkeling. Met de enthousiaste inzet van onze deelnemers hebben wij al veel mooie projecten gerealiseerd en mensen op verschillende manieren in beweging gebracht. Voor de groei en uitbreiding van deze activiteiten is uw steun hard nodig.

Doneren

 

Ik wil Magazijn steunen met een financiële bijdrage.

Ik wil graag op een andere manier bijdragen aan Magazijn.