06 13320892 info@magazijn076.nl

De boodschaptas

Magazijn biedt een laagdrempelige werk- en ontmoetingsplek voor mensen met autisme waar anders zijn heel gewoon is. Een prachtige plek en een passend concept voor een samenwerking.

Die samenwerking is er met Werken en Leren van GGZ Breburg, die zich inzetten voor het vinden en behouden van een eigen plek bij reguliere creatieve organisaties.

Samenwerking die zich uit in gelijkwaardigheid en wederkerigheid doordat Magazijn de locatie biedt en GGZ de participatiecoach met kennis van artistieke werkvormen.

Het is mogelijk om op eigen initiatief naar Magazijn te komen, maar wanneer dit nog een stap te ver is, kan je aansluiten bij de participatiecoach van de GGZ op maandagmorgen.

Er zijn naaimachines aanwezig om vaardigheden op te doen en deel te nemen aan een doorlopend tassenproject. Daarnaast ook voldoende ruimte voor eigen projecten.

 

Wil je een keertje meedoen en kijken of meedoen iets voor je is?
Neem contact met ons op via: info@magazijn076.nl of 06-13320892.